Vooraankondiging Lidmaatschap 2022

Beste leden,
In de eerste week van januari ontvangt u een e-mail voor de betaling van de contributie over het jaar 2022.

Wat doen wij met uw contributie?
Zoals u weet zijn wij een vereniging. Dit betekent dat wij een non-profit organisatie zijn zonder winstoogmerk. Met de contributie en het cursusgeld betalen wij onze vaste lasten en onderhoud van ons mooie terrein en het clubgebouw.

Extra’s
Door ons terrein en/of clubgebouw te verhuren aan andere hondenverenigingen werd het mogelijk gemaakt om andere benodigdheden aan te schaffen waaronder: nieuwe verlichting – een aantal jaren geleden een nieuwe Agility-baan en attributen voor uitbreiding van Sport & Spel.

Uitschrijven lidmaatschap
Wilt u geen lid meer blijven van onze vereniging? Stuur dan een e-mail vóór 1 januari 2022 naar: ledenadministratie@kynologenclubarnhem.nl, met vermelding van uw postcode en huisnummer.

Na ontvangst van uw uitschrijving krijgt u geen e-mails meer van ons.

Wij hopen u ook in het nieuwe jaar nog te zien als lid van de vereniging.

Kynologenclub Arnhem & Omstreken, wenst u Fijne Kerstdagen en een Goed 2022.

Met vriendelijke groet,
Ledenadministratie

 

Print your tickets