Sluiting Kynologenclub Arnhem tot ten minste 1 juni

Sluiting Kynologenclub Arnhem tot ten minste 1 juni

Beste Leden, geïnteresseerden,

Op donderdag 19 maart 2020 ontvingen wij een bericht van ons overkoepelend orgaan: de Raad van Beheer.

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten, om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Naar aanleiding van dit bericht, in combinatie met de persconferentie van het kabinet op maandag 23 maart 2020 zien wij ons genoodzaakt om de
Kynologenclub Arnhem stil te leggen tot ten minste 1 juni 2020.

  • Het trainingsblok 2-2020 zal niet op de geplande datum kunnen starten, alle ingeschreven cursisten hebben reeds bericht gehad.
  • Onze Pinkstershow in Venray is voor dit jaar geannuleerd.
  • Geplande activiteiten in deze periode zijn afgezegd.
  • De Algemene LedenVergadering (ALV) die gepland stond voor 7 april, zal uitgesteld moeten worden. Er is hierdoor een situatie ontstaan dat de Kynologenclub Arnhem niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dit geval ook de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de Kynologenclub Arnhem dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Het zijn ingrijpende gebeurtenissen voor onze mooie vereniging. Maar gezien de situatie in de huidige ‘Corona-wereld’, is ons aller gezondheid veel belangrijker.
Wij wensen iedereen heel veel sterkte en wij hopen u allen over een paar maanden weer te kunnen begroeten.

Met hartelijke groet,
Het Bestuur

 

 

 

Print your tickets