• Lockdown – december 2021

    Beste leden en geïnteresseerden, Nederland zit (weer) in lockdown. Voor ons als hondensportvereniging ook weer een moeilijke tijd. Blok 1-2022 zou voor alle cursussen starten op 3 januari. Dit kan helaas niet doorgaan. De avonduren zijn sowieso taboe en overdag moet alles opgesplitst worden. Volgens de regels van de Rijksoverheid

  • Persconferentie – dinsdag 14 december 2021

    Beste leden en geïnteresseerden, Vanavond, dinsdag 14 december 2021, is er weer een persconferentie geweest. De avond-lockdown blijft tot minimaal 14 januari 2022 van kracht, waardoor de cursussen die in de avonden gepland staan, niet per 3 januari kunnen starten. Momenteel inventariseren wij bij onze instructeurs, wie in de gelegenheid

  • Vooraankondiging Lidmaatschap 2022

    Beste leden, In de eerste week van januari ontvangt u een e-mail voor de betaling van de contributie over het jaar 2022. Wat doen wij met uw contributie? Zoals u weet zijn wij een vereniging. Dit betekent dat wij een non-profit organisatie zijn zonder winstoogmerk. Met de contributie en het