Lidmaatschap en Algemene Voorwaarden

De Kynologenclub Arnhem & Omstreken is een vereniging, hierdoor zijn de cursusprijzen laag en heeft u medezeggenschap. Om een cursus te kunnen volgen, dient u lid te worden van onze vereniging en betaalt u jaarlijks contributie. Het lidmaatschap van onze vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar.

De contributie bedraagt per jaar: € 30,00
Voor ieder Gezinslid: € 15,00
Wordt het lidmaatschap aangegaan na 1 juli?
Dan bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 15,00 voor een lidmaatschap en € 7,50 voor een gezinslidmaatschap.
Voor zowel lidmaatschap en gezinslidmaatschap geldt: Jaarlijks tot wederopzegging, vanaf 2017.

Om het lidmaatschap te beëindigen, kunt u een email sturen naar: ledenadministratie@kynologenclubarnhem.nl

Het lidmaatschap geeft u alle rechten conform onze statuten.
Onze statuten en huishoudelijk reglement zijn te verkrijgen via: secretariaat@kynologenclubarnhem.nl

Daarnaast bieden wij veel gezelligheid; minstens één maal per jaar een gezellige avond voor alle leden; meerdere malen per jaar een vol clubblad, en vele clubactiviteiten.

Book your tickets