Hoopers en Treibball

In de zomer van 2021 heeft men kennis kunnen maken met deze twee vormen van hondensport d.m.v. workshops. In januari 2022 starten we met de cursussen.

Hoopers of “Hooperen” is een relatief jonge sport, eigenlijk afgeleid van Agility, maar dan veel minder fysiek belastend voor de hond. De hond rent vloeiende lijnen in een parcours dat bestaat uit boogjes (‘hoops’), tonnen, korte tunneltjes en hekjes waarbij er niet gesprongen hoeft te worden. Door telkens een ander parcours uit te zetten, is de variatie groot. Een belangrijke eigenschap van deze sport is, dat de handler op afstand de hond door het parcours stuurt en de honden zoveel mogelijk zelfstandig op aanwijzing van lichaamstaal en stemcommando’s van de handler het parcours afleggen.

De aangepaste hindernissen zorgen voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond als handler. Dat betekent dat vrijwel iedereen kan meedoen met deze sport.
Van de hond en de baas wordt denkwerk verwacht. Voor de hond is er ook een fysieke uitdaging, terwijl dit voor de baas beperkt blijft.

Net als bij Hoopers, draait het bij Treibball om op afstand samen te kunnen werken met de hond. Bij deze uitdagende hondensport is het de bedoeling dat de hond een lichtgewicht plastic (gym)bal op aanwijzing van de baas naar de juiste plaats duwt met zijn neus.
Een hond aanleren om de bal met zijn neus weg te duwen is misschien nog wel gemakkelijk, maar om de hond balbeheersing te laten krijgen en te leren sturen met de bal, is de echte uitdaging. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de hond een aantal ballen naar de baas toe kan duwen over een bepaalde afstand. Hierin zijn weer verschillende variaties mogelijk, waaronder het dirigeren: de hond van bal naar bal kunnen sturen om vervolgens de juiste bal naar de baas te brengen. Ook is een spelelement mogelijk waarbij de hond bijvoorbeeld een parcours van verschillende looplijnen moet volgen, terwijl hij de bal voor zich uit duwt.
Al met al is Treibball een uitdagende, leuke hondensport, waarbij positieve training en samenwerking met de hond voorop staat!
Treibball is geschikt voor iedereen, zowel baas als hond!

Deze cursus wordt bij voldoende aanmeldingen gegeven op:

Donderdagavond 19:00 uur of 20:00 uur

De kosten vindt u bij: Tarieven

Book your tickets