Vereniging De Drentsche Patrijshond


De foto is beschikbaar gesteld door Selma Tiemeijer – Wisman
De Drentsche Patrijshond: Reuendag
Voor verdere informatie, klik hier