NVAEGZ


De Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher
en Grote Zwitserse Sennenhonden.
Activiteitendag.
Voor verdere informatie, klik hier