Extra Algemene Ledenvergadering


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het bestuur van Kynologenclub Arnhem & Omstreken nodigt u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 september 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw `t Trefpunt, Drielsedijk 15A te Arnhem.

Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen vergadering 18 april 2019
  4. Vervangingsinvestering verlichting KC Arnhem
  5. Statuten wijziging
  6. Cursusgeld 2020
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De aangepaste statuten, liggen vanaf één week voor de vergadering ter inzage in ons clubgebouw tijdens lesdagen/lesuren.

Ervan uitgaande u allen voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Kynologenclub Arnhem & Omstreken