Examenweek


Woensdag 28 november, vrijdag 30 november en zaterdag 1 december worden de examens van het 3de blok afgenomen.
Over de aanvangstijden wordt u te zijner tijd geïnformeerd.