Examenweek


Woensdag 22 november, vrijdag 24 november en zaterdag 25 november worden de examens van het 3de blok afgenomen.
Over de aanvangstijden wordt u te zijner tijd geïnformeerd.