Examenweek


Woensdag 27 juni, vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni worden de examens van het 2de blok afgenomen.
Over de aanvangstijden wordt u te zijner tijd geïnformeerd.