Examenweek


Woensdag 28 juni, vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli worden de examens van het 2de blok afgenomen.
Over de aanvangstijden wordt u te zijner tijd geïnformeerd.