Examenweek


Woensdag 28 maart, vrijdag 30 maart en zaterdag 31 maart worden de examens van het 1ste blok afgenomen.
Over de aanvangstijden wordt u te zijner tijd geïnformeerd.