Examenweek


Woensdag 22 maart, vrijdag 24 maart en zaterdag 25 maart worden de examens van het 1de blok afgenomen.
Over de aanvangstijden wordt u te zijner tijd geïnformeerd.