Examen


Maandagavond 18 november worden de examens van het 3de blok afgenomen.
Over de aanvangstijden wordt u te zijner tijd geïnformeerd.