Examen


Inschrijven

Zaterdag 6 juli worden de examens van het 2de blok afgenomen.
Over de aanvangstijden wordt u te zijner tijd geïnformeerd.