Examen / Eindtoets


Examen / Eindtoets van de woensdagmiddag- en de woensdagavondgroepen Blok 1.
Over de aanvangstijd wordt u te zijner tijd geïnformeerd.