AVG Wetgeving

Arnhem, juni 2018

Op 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet komt in de plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van die nieuwe wet heeft u te allen tijde het recht om de gegevens in te zien die over u in het ledenbestand van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken (verder te noemen KC Arnhem) worden bewaard. Mocht u daar behoefte aan hebben kan die informatie worden aangepast. Contact hierover kunt u opnemen met de ledenadministrateur, die namens het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens.

Vanaf 25 mei 2018 moet het bestuur van KC Arnhem ook met documenten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Het bestuur zal er op toezien dat allen, die persoonlijke gegevens verwerken (zoals ledenadministratie, commissiesecretarissen, web applicatoren en anderen die namens het bestuur van de KC Arnhem gegevens verwerken) dat met de grootste zorgvuldigheid doen.

Dit betekent dat het verspreiden van persoonlijke gegevens uitsluitend gecontroleerd zal plaatsvinden en dat die gegevens alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het betreft: naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers, informatie over uw hond(en).

Het betekent ook dat het bestuur formeel ieders toestemming nodig heeft om:

  • naam en adresgegevens door te kunnen geven aan de Raad van Beheer, voor het bepalen van onze afdracht-plicht;
  • naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers van vrijwilligers en/of deelnemers aan activiteiten en evenementen van de KC Arnhem door te geven aan de organisator(-en), zodat zij bereikt kunnen worden;
  • foto’s van onze activiteiten openbaar te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door plaatsing op onze website, in een foldertje of als verslag van een activiteit op onze Facebookpagina of in het Clubblad.

Heeft u bezwaar tegen de bovenstaande aanpak van het persoonlijke gegevensbeheer door het bestuur van KC Arnhem?
Zo ja, stuur dan een e-mail naar: ledenadministratie@kynologenclubarnhem.nl
Wij zullen dan contact met u opnemen om te bespreken op welke manier wij uw gegevens dan wél kunnen beheren.

Vriendelijke groet,
het Bestuur

 

 

 

 

Book your tickets