Kynologisch instructeur


Ben je hondeninstructeur, of wil je dat worden? Dan kun je bij kenniscentrum KC Arnhem terecht voor opleiding en nascholing.
Kenniscentrum KC Arnhem biedt theoretische en praktische basisscholing, en vervolgcursussen voor instructie aan specifieke groepen.

Onze opleiding Kynologisch instructeur is door de Commissie Kynologisch Instructeur
(C-KI) getoetst en erkend als Kenniscentrum K.C. Arnhem. In de opleiding worden alle items behandeld welke genoemd worden in de zgn. eindtermen Kynologisch Instructeur, die door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied zijn opgesteld. Daarmee is de cursus een goede basis voor het landelijke examen Kynologisch instructeur.


De opleiding van kynologisch instructeur bestaat uit twee delen, om de deelnemers tussentijds de gelegenheid te geven om het geleerde in de praktijk te brengen.

Form Object